Key Company

Key Company har bred kompetanse og erfaring fra  gjennomføring av tiltak som skaper økt lønnsomhet for bedrifter.   Vi arbeider med snuoperasjoner og restrukturering som blant annet nyetableringer, posisjonering , tiltak for økt omsetning, nedbemanning, og kompetanseutvikling i organisasjonen.

Vi er praktisk orientert og tar utgangspunkt i dagens rammer og muligheter.

Key Company  arbeider med temaer innenfor fire hovedpunkter, – 4 M:

 • Markedet – hvordan  finne riktig posisjon og skape konkurransekraft
 • Målgruppe – hvordan skaffe til veie og beholde kunder
 • Medarbeiderne – rekruttering av riktig stab, samhandling, motivering og utvikling
 • Målrettet ledelse – hvordan lede for å nå mål i samspill med organisasjonen

Key Company består av partnere med bred kompetanse innen områdene:

 • Etablering og markedsposisjonering
 • Styrearbeid og kjededrift
 • Ledelse og lederskapsutvikling
 • Salg og markedsføring
 • Organisasjonsutvikling og HR støtte
 • Kommunikasjon og forhandling
 • Strategi og endringsprosesser

Vi samarbeider for å finne det beste løsningene på hver utfordring, basert på behov og muligheter.