Hva skjer når du får en ny idé?

Når bransjer møtes utveksles det tips og råd, bekymringer og forventinger.

Du som leder vil få nye impulser og nye perspektiver. Hva gjør du med dette? Blir det bare prat og tanker? Når du er tilbake på jobb, henter hverdagen deg fort inn igjen.

For å kunne videreføre ny kunnskap og inspirasjon til nye handlinger er det nyttig å stille seg følgende spørsmål:

  • Hvilke nøkler trenger du for suksess fremover?
  • Hvordan utvikler du medarbeidere som trekker flere kunder?
  • Hvordan skal du nyttiggjøre deg av tips og ideer i din hverdag?

”Det er et faktum at mennesker kjøper av mennesker, det er den personlige opplevelsen som selger. Den store utfordringen er at mange ledere er for utydelige på hva de vil, hva de skal og hvordan dette skal utføres”, sier Vanja Konradsen. Vanja samarbeider sammen med 3 andre konsulenter for nettopp å bistå bedrifter med å løse denne type utfordringer.

”Vi fikk ideen til vårt konsept etter å ha studert tall i fra bransjene. Det som slo oss var at mange senter sliter med å beholde medlemmene og å skape god lønnsomhet ”, sier Vanja videre.

 

Markedet og spådommer for fremtiden

Daglig leder Ståle Olestad Hansen hos Qicraft er godt kjent med utfordringene for treningsbransjen og har jobber mye med å se på markedet og hvilke trender som gjelder. Vi har snakket med han om fremtiden.

Det snakkes mye om teknologi som støtter kundenes mulighet for valg og spesialisering, teknologi som støtter prosessen for et medlem og forenkler trening sesjonen og deres mulighet for skreddersøm og personlig treningsprogram.

Denne teknologien vil også gjøre det enklere å drive et senter som tilbyr tilpasset trening for medlemmene og forenkler senteres mulighet for å følge opp medlemmene.

Videre går utviklingen i retning en konsolidering og segmentering i markedet hvor sentrene satser på ulike strategier; lavkost, tilgjengelighet, nisje, full service og luksus.

 

Nøkler til suksess

Alle som driver egen virksomhet ønsker suksess, og alle bruker mye tid, kreativitet og energi på å nå ønsked suksess, men det er ofte vanskelig å vite hvor man skal legge energien for å få størst effekt.

”Dette er noe vi jobber mye med når vi arbeider med det enkelte bedrift. Det er nettopp nøklene til suksess vi ønsker å bidra til at våre kunder finner”, sier Vanja.

Hun snakker videre om 3 grunnpilarene som er viktige i prosessen med å finne de rette nøklene:

  • Analyse av markedsposisjon
  • Leders synlige ambisjon
  • Gjennomføringskraft i organisasjonen

Det er stor konkurranse om å tiltrekke seg kundene. De  som lykkes har et bevisst og avklart forhold til disse faktorene. Er tilbud det kundene vil ha, – og er det tilstrekkelig antall potensielle kunder?  Er kvaliteten på det nivået kundene forventer? Hvordan skal vi få kundene til å foretrekke oss?

 

Et nyttig perspektiv er å se nærmere på er det Vanja kaller de 4 M-ene. ”I vårt team som består av Paal Berg, Heidi M. Scheie, Bjørn Skovli og meg selv, har vi bred kompetanse innen for disse områdene”, sier Vanja.

Dette er 4 områder som har stor betydning for lønnsom drift i et bærekraftig konsept.

Markedet – M1

Hvordan ser ditt nærmarked ut i fremtiden? Har du nødvendig kjennskap, evner du å analysere situasjonen og har du ferdigheter til å utvikle ditt konsept i din nisje?

Dette handler om å definere produktene, prisstrategien og din lokale posisjonering. Hvordan skal du kommunisere med markedet ditt? Hvilke mediekanaler og markedstiltak gir deg effekt?

Medlemmene – M2

Hvem er målgruppen og har dere definert kundeopplevelsen? Hvilket omdømme ønsker dere å skape og hvilke krav stiller dette til kvalitet og aktivitet hos dere?

Det handler om å skape et konsept som gir medlemmene tilhørighet og levere produkter og tjenester som innfrir forventninger og behov.

Medarbeiderne – M3

Kjenner du dine medarbeidere og liker du dem? Utvikler du en kultur for gode prestasjoner, gode relasjoner og god kommunikasjon? Motivasjon skapes av involvering, ansvar og innsikt. Hvordan gjennomføres opplæring og videreutvikling hos deg? Skaper du gode vekstvilkår gjennom din ledelse?

Målrettet ledelse – M4

Leders evne til å sette mål, synliggjøre sine planer og skape effektiv drift er avgjørende for en bedrifts gjennomføringskraft. Operativ ledelse handler mye om løsningsorientering, engasjement og gode planer. Hverdagen er travel, tiden må disponeres lønnsomt og tiltak må prioriteres riktig. Sterke relasjonsferdigheter i kombinasjon med gode planer og klare mål er et godt utgangspunkt for lønnsom ledelse.

Til slutt spør vi Vanja om hun tror alle bedrifter kan oppnå suksess. ”Nei, ikke alle”, sier Vanja.

”Det krever at konseptet ditt er tilpasset markedet, at du evner å formidle konseptet og at du har fokus på de riktige arbeidsoppgavene hver dag. I tillegg må du ha energien og ferdighetene til å engasjere folk rundt deg – både medarbeidere og kunder.”

Skrevet av Bjørn Skovli

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *