Key Products

Vi har utviklet metoder og prosesser for økt lønnsomhet i bedrifter. Du som bedriftsleder kan få hjelp, ny kunnskap og nye verktøy gjennom våre produkter.

Vi kan veilede og hjelpe deg når:

  • Du skal starte opp og ønsker å komme riktig ut fra start. Vi kan bidra med rådgivning i etableringsfasen.
  • Du har startet opp og ser behov for å profesjonalisere driften og få på plass ønsket struktur for bedriften. Vi kan veilede deg og tilføre deg nødvendig materiell
  • Du driver aktivt i dag og ønsker å videreutvikle konseptet ditt til morgendagens muligheter. Vi kan utfordre deg, konseptet og markedsføringen din.
  • Du har behov for å øke lønnsomheten og er klar for endringer i din bedrift. Vi gjennomfører en prosess sammen med dere med klare tiltak for gjennomføring.
  • Du opplever en låst situasjon i din bedrift og trenger nye løsninger. Vi evaluerer og utvikler en endringsprosess sammen med dere og veileder dere frem til mål.

I tiden fremover vil vi lansere muligheter for utvikling, samspill og forbedret drift tilpasset ulike bransjer.

 

Bjorn

Vi tilbyr kommunikasjonstrening for ledere som vil lære mer om egen og andres foretrukne kommunikasjonsadferd.

I treningen brukes verktøyet MBTI med mål om en klarere og mer direkte kommunikasjon. Det handler om å sette positive fortegn ved forskjeller slik at ulikheter mellom mennesker kan utvikles konstruktivt i bedriften.

Den enkelte vil få definert sin MBTI-Type, hva som er typisk for nettopp din type, og hvilke positive synergi dette vil gi din evne til å lede andre på best mulig måte.

En workshop varer i ca. 3 ½ time. Den består av teori, gruppearbeid, diskusjon i plenum og fastsettelse av den enkeltes personlighets preferanse og foretrukket kommunikasjonsadferd.

Ønsker du mer informasjon om dette kontakt Bjørn på bjorn@keycompany.no